Rioollekkage

Zolang uw riolering werkt zoals het hoort staat u nauwelijks stil bij het bestaan ervan. Als u overlast ervaart, is er dan ook vaak iets met de riolering aan de hand. In veel gevallen is er sprake van lekkage. Hangt er in uw woning in Utrecht een vieze rioollucht, die zich niet laat verdrijven? Of merkt u op bepaalde plekken in uw woning rioolvliegjes op? Neem dan contact op met J.G. Riooltechniek. Wij verhelpen het probleem!

Rioollekkage oorzaken

Rioollekkage ontstaat door een klein scheurtje of breukje, ergens in de rioolbuis. Er kan bijvoorbeeld een boomwortel door de rioolbuis zijn gegroeid, of het rioolstelsel kan beschadigd zijn door een verzakking van de grond. Ook een ernstige verstopping kan in sommige gevallen zorgen voor lekkage: de druk op het riool wordt dan zo groot dat de leiding barst. Vies water loopt uit de buis naar buiten en veroorzaakt daar stankoverlast. Ook rioolvliegjes, die normaal gesproken in de rioolbuis leven, stromen met het slib naar buiten en kunnen zich door uw pand verspreiden.

Rioollekkage verhelpen

Om lekkage in het riool te verhelpen is het essentieel om eerst te achterhalen waar het lek zich precies bevindt. Dit is lastig, het rioolstelsel bevindt zich immers volledig uit uw zicht. Dankzij een kleine rioolcamera met een wendbare kop, die beelden uitzendt naar een monitor, kunnen wij het riool precies in kaart brengen. Weten we waar het lek zich bevindt? Dan zorgen we in Utrecht voor snel herstel.